Namens de Nederlandse Adventkerk waren voorzitter Rob de Raad en algemeen secretaris Enrico Karg afgevaardigde op het de wereldvergadering van afgevaardigden van onze kerk van de Adventkerk.

St. Louis

Deze werd gehouden van 6-11 juni in St. Louis in de Verenigde Staten (zie foto). Vanwege corona was het congres enkele keren uitgesteld. Tijdens het congres werden ook verkiezingen gehouden voor verschillende internationale functies in de kerk. Zo werd Frensly Panneflek gekozen als lid van de Wereldraad van Auditors (GCAS Board). Panneflek is lid van de adventkerk Eindhoven.

Ted Wilson herkozen

Ds. Ted Wilson werd tijdens het wereldcongres voor een derde keer op rij gekozen tot wereldvoorzitter van ons kerkgenootschap. Dr. Daniel Duda werd verkozen tot de voorzitter van de Trans-Europese Divisie.  Duda volgt met deze benoeming ds. Raafat Kamal op als aanvoerder van ons divisiekantoor. Het leiderschap van de Nederlandse Adventkerk feliciteert Wilson en Duda met hun verkiezing.

Ds. Audrey Andersson werd op de wereldvergadering van afgevaardigden verkozen tot een van de algemeen vicevoorzitters van de Generale Conferentie

Eredienst

De wereldvergadering van afgevaardigden werd traditiegetrouw afgesloten met een gezamenlijke eredienst op sabbat, een middagprogramma met presentaties uit de hele wereldkerk en een vlaggenparade om de wereldwijde verbinding onder zevendedagsadventisten uit te beelden. Namens de Nederlandse Adventkerk hield ds. Rob de Raad de Nederlandse vlag met trots omhoog. Ds. Enrico Karg hield het naambordje omhoog.
Source link

CategoryNews
Write a comment:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2021 Bethanië Church all rights reserved.

Follow us: